Islands blå lupiner

Island-2013-368a

Mange steder på Island finder man store bestande af smukke blå lupiner. Det er arten alaska-lupin, der oprindeligt er indført. Den har bredt sig over store arealer, og man diskuterer, om den er blevet for dominerende. Arten er også indført til Norge, hvor heller ikke alle er glade for den. Den synes især at trives i kølige egne, og her i Danmark synes den ikke at være et problem.